Яндекс.Погода
Знайти: на
Викладачі кафедри МТП УАД
Книш Олег Богданович
Народився у 1972 році у м.Львові.

Навчався у 1989-1994 рр. в УПІ ім Ів.Федорова.

Захистив у 2001 році кандидатську дисертацію на тему "Розробка технології та засобів дискретно-дотичного способу підготовки корінця книжкового блока до нанесення клею при клейовому скріпленні".

На викладацькій роботі з 2000 року.

Автор близько 50 наукових та навчально-методичних публікацій, у т.ч. співавтор трьох навчальних посібників із грифом МОН України.

Викладає дисципліни
:
     "Оптимізація динамічних характеристик поліграфічних і пакувальних машин"
     "Обладнання картонажного виробництва"
     "Технологія і обладнання для виготовлення етикеток"
     "Нові технології і обладнання PostPress"

Напрям наукової діяльності
: розроблення нових технологій та пристроїв безвистійного обрізування журнальної продукції.
© 2009-2013 by Andrew Kolomiets
free counters