Кафедра МТП є випусковою по спеціальності 8.05050206 «Машини і технологія пакування». На сьогодні підготовлено більше 400 фахівців, які отримали кваліфікацію інженера-механіка зі спеціальності «Машини і технологія пакування».
       Напрямок підготовки фахівців зі спеціальності «Машини і технологія пакування» пов'язаний із особливостями виготовлення паковання з паперово-картонних і полімерних матеріалів. Кафедра забезпечує викладання наступних фахових дисциплін:
- «Основи пакувальної справи»,
- «Стандартизація у пакувальному виробництві»,
- «Пакувальне обладнання»,
- «Технологія пакування і зберігання пакованої продукції»,
- «Комп’ютерна підготовка друкованих видань»,
- «Устаткування для друку на пакувальних матеріалах»,
- «Обладнання для виготовлення картонних паковання»,
- «Основи конструювання і дизайну паковання»,
- «Комп’ютерне проектування паковань»,
- «Системи логістики пакувального виробництва»,
- «Технологія і обладнання для виготовлення етикеток»,
- «Розрахунок та конструювання устаткування для виготовлення паковання» та інші.
     Також викладачі кафедри ведуть дисципліни, що формують інженерну комп’ютерну підготовку фахівців зі спеціальності. Це, зокрема:
- «Інженерні розрахунки на ПЕОМ»,
- «Автоматизоване проектування в середовищі AutoCAD»,
- «САПР циклових механізмів поліграфічних та пакувальних машин».
       Для проведення занять з дисциплін, що вивчають основи проектування поліграфічних і пакувальних машин (наприклад, «Механіка поліграфічних і пакувальних машин-автоматів»)  використовується розроблений у співавторстві викладачами кафедри спеціальний комплекс програмного забезпечення з автоматизованого аналізу циклових механізмів машин-автоматів створений на базі математичного процесора MathCAD.
       Тематика курсових і дипломних проектів формується на підставі аналізу виробничих проблем за результатами обговорень з керівниками підприємств на конференціях, виставках, а також відвідування викладачами кафедри підприємств для надання консультативної допомоги і під час виробничої та переддипломної практики студентів.
       З 2009 р. кафедра повністю перейшла на кредитно-модульну систему організації навчального процесу. Для цього було оновлено робочі навчальні програми з усіх дисциплін, що читаються на кафедрі. Зокрема, передбачено поділ дисциплін на змістові модулі та систему оцінювання за 100-бальною, 4-и бальною та шкалою ECTS; розроблено тестові завдання для контрольних заходів.
       Для організації навчального процесу на кафедрі машин і технології пакування є наступні навчальні аудиторії: лабораторія металевої та полімерної тари; комп’ютерний клас; лабораторія картонно-паперової тари та устаткування для її виготовлення (усі по вул. Коцюбинського, 21); лабораторія штанцювального обладнання (вул. Личаківська, 3).
       Успішне функціонування навчального процесу можливе лише за умови поєднання теоретичної та практичної підготовок. Саме тому кафедра налагодила хороші ділові стосунки з кавовою фірмою «Галка», Львівським жиркомбінатом, фірмою «Галичфарм», виробниками картонно-паперової тари «УкрПол» (м.Стрий), «Ельграф», «Поліпак» (усі м.Львів); «ЛунаПак» (м. Дніпропетровськ); Клубом пакувальників, «БліцФлекс» (м.Київ) та іншими, адміністрація яких сприяє проведенню навчальних занять на виробництві, а також проходженню студентами практики та подальшому працевлаштуванню.
       У травні 2011 р. між УАД та фірмою «УкрПол» (м.Стрий) підписано угоду про створення на базі фірми філіалу кафедри машин і технології пакування, що почав функціонувати із вересня 2011р. Угоду підписано ректором УАД проф. Дурняком Б.В. та генеральним директором фірми «УкрПол» Ковальчуком С.М.Яндекс.Погода
Знайти: на
Навчальний процес
© 2009-2013 by Andrew Kolomiets
free counters